SmokingMeatForums.com › Forums › Announcements › Roll Call › Greetings from belgium
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Greetings from belgium

post #1 of 10
Thread Starter 
Hello everyone!

You do not have pay attention to my write errors, because my mother language is Dutch
Greetings from Belgium, hopefully I can learn here much
I love grill ,barbecue and now also smoke
it is now 1 years dat i haw mijn excel 20 ,and its fantastic
I have olso a Weber Genesis
greetings
post #2 of 10
Welcome to SMF. Glad you joined us.
post #3 of 10
Welcome to the family, glad you found us

There is a ton of good information floating around in here

Just remember...the only stupid question is the one you did not ask
post #4 of 10


Onthaal, Blij om u met ons te hebben. Dit is de te leren plaats, veel goede info en nuttig vriendschappelijk Lid.

Voor die van u Nieuw aan het Roken, ben zeker om het Roken van 5 Dagen van Jeff te controleren Grondbeginselen eCourse.
Klik hier het is „VRIJ“… Dag 5 eCourse

iedereen geniet hier van ziend Qview zo zeker is om overvloed van pics te posten…

Grote degenen die ons oude mensen met slechte ogen kunnen zien.

Wanneer u die aan Photobucket I uploaden altijd het Grote IMG plaatsen gebruikt, zijn 640 x 480 het een aardige grootte…

Hoe te om Qview aan Forum te posten:


voor Geleidelijke Instructies bij uit het Posten van Controle Qview Dit http://www.smokingmeatforums.com/for...ad.php?t=82034
Van een privé-leraaricon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif

Welcome, Glad to have you with us. This is the place to learn, lots of good info and helpful friendly Members.

For Those of you New to Smoking, be sure to check out Jeff's 5 Day Smoking Basics eCourse.
Click Here it's "FREE"... 5 Day eCourse

Everyone here enjoys seeing the Qview so be sure to post plenty of pics...

Large ones that us old people with bad eyes can see.

When you uploading to Photobucket I always use the Large IMG setting, 640 x 480 it is a nice size...

How to post Qview to Forum:For Step By Step Instructions On Posting Qview Check Out This Tutorial

http://www.smokingmeatforums.com/for...ad.php?t=82034
post #5 of 10
Welcome to SMF. Glad to have you here.
post #6 of 10
Welcome aboard Treege...nice to see you here. biggrin.gif
post #7 of 10
welcome to the show!
post #8 of 10
Welcome to the SMF, here's hoping/wishing that you can contribute some good food tips/suggestions from your country. It's all good my friend.
post #9 of 10
Welcome to the SMF - glad to have you with us
post #10 of 10
Well hello, Treegje. Glad to have you join us and look forward to seeing some of your cooking! It's all fun here and you've found the best smoking/barbecuing site in the world!
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Roll Call
SmokingMeatForums.com › Forums › Announcements › Roll Call › Greetings from belgium