1. Some of the links on this forum allow SMF, at no cost to you, to earn a small commission when you click through and make a purchase. Let me know if you have any questions about this.

anchor test

Discussion in 'Test Area' started by mythmaster, Aug 16, 2010.

 1. mythmaster

  mythmaster Master of the Pit SMF Premier Member

  oboznámim so závermi toho režimu, tak zase tu by rádovo nižšia, a vplyv v roku prinesie pozitívne aj to, aby mohlo imponovať, ale už je to deficit štátneho rozpočtu je nástrojom rastu nezamestnanosti, ak dovolíte, že musíme sa tu by som požiadal o toľko vyššie, ako je najväčším problémom, ktoré sú externé príčiny dnešnej vysokej prezamestnanosti zrušiť, čo dodať. Pán minister Kaník. Pán poslanec, US Steel Košice do vlády pripraví a aj na iné postavenie. Ja nemám tie výhrady tiež z roku 2005 - Audit súladu činnosti a mohli poslúžiť na smiech. A najmä samostatne zárobkovo činných osôb. Ak by [1]

  položili rovná sa týkajú aj odborné komisie, ktoré boli peniaze tam hospodárilo do úst niečo, čo boli delimitované na kúpu objektu tieto trendy boli prijaté dobré zákony spolu, ale súvisí aj Asociácia napríklad aj v žiadnom konkrétnom počine alebo prvej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie a totalitné režimy spôsobili roztváranie nožníc medzi tie veci, ktoré by sme vydali na rýchlejší rast a znela požiadavka je to treba povedať, že stratégia vstupu do týchto prostriedkov. Na rok 2005 a podpredsedovi vlády č. 724 z verejných zdrojov, pretože naplniť účelom, využiť túto tému, na ktoré nebudú stačiť tie nevýhodné zmluvné podmienky. Čiže tým pozitívnym [2]

  propagovaná, predkladaná Slovenskou národnou stranou, myslím fyzicky silnejšie ako mimochodom aj v kapitole ministerstva na realizáciu programov výskumu a predložiť do štátnych záruk za prvé chcem povedať, že to nazývam, myslím si, že treba uskutočniť čo sa tam". Takže k druhej strane komory, bol dátum 8. 11. septembra. 11. septembra. 11. septembra. 11. septembra. 11. 2004, tak jednoducho tento dlh, tieto poznatky alebo nie je záležitosť iná. Takže bol urobený zápis a výdavky alebo vláda. Dovoľte mi nič nie prioritne nejako negatívne dosahy na rekvalifikáciu potrebnú na tému, kto je 0,95 z princípu, ktorý zodpovedal tým súvisia. Ale cieľom, samozrejme, [3]

  zadať príslušnej autorizovanej osobe, teda nielen ekonomickými a všetko bolo zvolané na kultúrne zariadenia v zdravotníctve ako dvojnásobný počet učiteľov by sme pripravili, považujem dokonca plníme viac tvorí, tak, že sa na mysli. Ďakujem. Pán minister kultúry úloha a musí byť v objeme 15,9 mld. korún. Do riešenia dostavby a zdôrazňujem, v priebehu rokov a ministerstvo financií s tým, že z dôvodu existencie tejto súvislosti s nulovým výsledkom. A faktom je, aké sú rozpočtované prostriedky z dividend. Nie je nutné toto dominantné postavenie a efektívne. Bol daný aj na zmenšovanie týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo inými politikmi opozície. Dokonca niektoré [4]

  mená a slabiny a rozdielny prvý dôvod na obyvateľstvo, reálny ukázal, že tá zamestnanosť je to často, a medziročné prírastky by znamenal väčšie opravy alebo nie je objektívne možné čerpať už neplatí. Aktualizuje sa, samozrejme, štátna správa. Nuž budeme z 29 medzi tými návrhmi poslaneckými, ktoré by firma Slavia Capital dostala odmenu 500 miliónov nevinných obetí, to vysvetlili na poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo a ďalšie. Prierezové kompetencie sa prisudzuje podpore sektora a to, aby táto banka musela by sme zriadili medzirezortnú expertnú skupinu, ktorá o 3,5 % hrubého domáceho a jednoznačné. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Vážený [5]

  [1] chvíli, v práci poplakal, Veroniku nečakane preložili do Paríža, s ľudmi dal hodinu pred rokom  back

  [2] lásku, v dnešných IN rozhovoroch, kde ho šofér opravoval na teba. Do všetkého a odštartujem  back

  [3] inom. Som opustený, ale neozaj iba ďalšia z bodu rob, čo s dalšími 8 ľudmi  back

  [4] halúzil nad tým, že mu povedala. Po akcií mi vždy o tom môžem, ale dnes  back

  [5] pochopila fakt, že Renáta opäť mám 30 minút busom od Čechov. Učte sa znovu vrátil  back
   
  Last edited: Aug 16, 2010
 2. mythmaster

  mythmaster Master of the Pit SMF Premier Member

  grrrr [​IMG]
   
 3. danmcg

  danmcg Master of the Pit OTBS Member SMF Premier Member

  I think it lost something in the translation [​IMG]

  Are ya Slovak MM?
   
 4. mythmaster

  mythmaster Master of the Pit SMF Premier Member

  lol, that was from a random text generator. [​IMG]

  I'm planning a long post and I wanted to collect all of the references and links at the bottom of it then put links throughout the post like [1] that would scroll the page down to a named anchor.  It's easy with HTML, but it doesn't work with the site.  There's not a standard BBCode for this, either.

  I thought about putting in a "feature request" but it's really more trouble to implement than it's worth.

  So, I'll still do it, they just won't be linked.